Skip to main content

Begrotingen

Om u niet voor verrassingen te laten staan, ontvangt u bij voorgenomen behandelingen boven € 250,- een kostenbegroting. We gebruiken hiervoor een softwaretool genaamd ZORGSOM.

ZorgSom

ZorgSom is een softwaretool voor tandartsen en orthodontisten. ZorgSom berekent welk deel van een mondzorg behandeling de patiënt vergoed krijgt vanuit de basis-, aanvullende en tandartsverzekeringen. De behandelaar kan met ZorgSom de patiënt goed voorlichten over de kosten* van het behandelplan.

Klik hier om via YouTube een uitleg van deze tool te bekijken.

Begroting akkoord?

Wij vragen u de begroting te tekenen voor akkoord. De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurt waardoor de kosten hoger worden, dan bespreekt de tandarts dit gelijk met je.

Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.

*

Kosten die door u of derden zijn gedeclareerd zijn voor ons niet inzichtelijk.

Houd er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van uw (resterende) eigen risico.