Skip to main content

Preventie medewerker

Wat is een preventie medewerker?

Een preventie medewerker is een tandartsassistent, die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiënten behandeling.

Wanneer ga je naar de preventie medewerker?

De preventie medewerker biedt ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiënten behandeling. Als uw behandelaar het nodig acht zal u worden doorverwezen.

Wat doet de preventie medewerker?

Een goede mondhygiëne vormt de basis voor een gezond gebit. Onze preventieassistenten proberen door een zorgvuldige behandeling en duidelijke instructies uw tandvlees en tanden gezond te houden.
Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Kerntaken

 • Afnemen van vragen ter controle van de anamnese, die door de tandarts is afgenomen
 • Uitvoeren van een plak (plaque) kleurtest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees
 • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) boven het tandvlees (PPS 1)
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging
 • Aanbrengen van fluoride

Wat is  een PPS- score

De PPS - score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Vanaf 2021 is bij het screenen op ontsteking en verlies van steunweefsel van de tanden en kiezen de DPSI -score vervangen door de PPS -score. De diepte van de tandvleespocket gemeten met een pocketsonde is de basis voor de PPS -score. PPS staat voor Periodiek Parodontaal Screenen.  

 • PPS-score meten

  Om de PPS -score te meten zal er een instrument, een pocketsonde, tussen het tandvlees en de tand in geschoven worden. De ruimte die hier zit wordt pocket genoemd. Op de pocketsonde staat een millimeteraanduiding en daarmee wordt de diepte van de pocket heel nauwkeurig gemeten. Hoe ernstiger de ontsteking, hoe meer het tandvlees los laat van de wortel en hoe dieper de pocket. Als het kaakbot aangetast is is er nog meer aanhechtingsverlies en zal de pocket nog dieper zijn. Bij gezond tandvlees is de pocket 0,5 tot 3 mm diep.

  De PPS -score geeft globaal de noodzaak van vervolgstappen aan.

 • PPS 1

  Bij deze score zijn er pockets tot en met 3mm en is het tandvlees voldoende gezond. Er wordt gestreefd naar behandelingen en instructies waarbij deze situatie behouden blijft.

 • PPS 2

  Bij deze score zijn er pockets tot en met 5mm en bevindt de gezondheid van het tandvlees zich op een kantelpunt. Er heeft vaak al enige afbraak van bot plaatsgevonden. Er kan gekozen worden voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, maar het is ook mogelijk om direct uitgebreider onderzoek met een 'parodontiumstatus' te doen en een intensiever (paro-)traject te starten.

 • PPS 3

  PPS 3: Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten (paro-traject).

Read more …Preventie medewerker