Skip to main content

Wat is een Paro- preventie medewerker?

Een paro-preventie medewerker  een preventie medewerker, die aanvullende scholing heeft gevolgd.

Tijdens een periodieke controle kijkt de tandarts of je gebit en tandvlees nog gezond zijn. Mocht er een probleem aan het licht komen, kan de tandarts u doorverwijzen naar de paro- preventie medewerker.

Wanneer ga je naar de paro-preventie medewerker?

Tijdens een periodieke controle kijkt de tandarts of je gebit en tandvlees nog gezond zijn. Mocht de ruimte tussen uw tand en tandvlees verdiept zijn zal de tandarts u doorverwijzen naar de paro- preventie medewerker.
Ook patiënten, die na behandeling bij de mondhygiënist een stabiele situatie hebben bereikt, kunnen op een gegeven moment voor de nazorg gezien worden door de paro-preventie medewerker.

Wat doet de paro-preventie medewerker?

De paro-preventie medewerker mag patiënten behandelen, waarbij de ruimte tussen tand en tandvlees al iets verdiept is ( PPS 2).

De paro-preventie medewerker  reinigt pockets tot en met 5 mm diepte. 

Kerntaken

 • Reinigt pockets tot en met 5 mm diepte.
 • Maakt zelfstandig een behandelplan op
 • Verwijderen van tandsteen en plak boven en onder het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging

   Wat is  een PPS- score

   De PPS - score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Vanaf 2021 is bij het screenen op ontsteking en verlies van steunweefsel van de tanden en kiezen de DPSI -score vervangen door de PPS -score. De diepte van de tandvleespocket gemeten met een pocketsonde is de basis voor de PPS -score. PPS staat voor Periodiek Parodontaal Screenen.  

   PPS-score meten

   Om de PPS -score te meten zal er een instrument, een pocketsonde, tussen het tandvlees en de tand in geschoven worden. De ruimte die hier zit wordt pocket genoemd. Op de pocketsonde staat een millimeteraanduiding en daarmee wordt de diepte van de pocket heel nauwkeurig gemeten. Hoe ernstiger de ontsteking, hoe meer het tandvlees los laat van de wortel en hoe dieper de pocket. Als het kaakbot aangetast is is er nog meer aanhechtingsverlies en zal de pocket nog dieper zijn. Bij gezond tandvlees is de pocket 0,5 tot 3 mm diep.

   De PPS -score geeft globaal de noodzaak van vervolgstappen aan.

   PPS 1

   Bij deze score zijn er pockets tot en met 3mm en is het tandvlees voldoende gezond. Er wordt gestreefd naar behandelingen en instructies waarbij deze situatie behouden blijft.

   PPS 2

   Bij deze score zijn er pockets tot en met 5mm en bevindt de gezondheid van het tandvlees zich op een kantelpunt. Er heeft vaak al enige afbraak van bot plaatsgevonden. Er kan gekozen worden voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, maar het is ook mogelijk om direct uitgebreider onderzoek met een 'parodontiumstatus' te doen en een intensiever (paro-)traject te starten.

   PPS 3

   PPS 3: Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten (paro-traject).