Skip to main content

Wat is een mondhygiënist

De mondhygiënist richt zich primair op de preventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen en op het voorkomen van tandvleesaandoeningen. Hiervoor doet de mondhygiënist onderzoek, maakt een behandelplan, geeft voorlichting en maakt tanden schoon.

Er zijn 2 soorten mondhygiënisten: de mondhygiënist en de geregistreerd-mondhygiënist. Hun taken zijn hetzelfde, maar de bevoegdheden liggen anders.

Mondhygiënist

Een mondhygiënist mag alleen boren, vullen, verdoven en foto’s maken in opdracht van een tandarts. En bij het maken van een röntgenfoto moet er een tandarts in het gebouw zijn.

Geregistreerd-mondhygiënist

Een geregistreerd-mondhygiënist mag deze taken zelfstandig uitvoeren, dus zonder opdracht of aanwezigheid van een tandarts. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De geregistreerd-mondhygiënist moet zich inschrijven in het BIG-register en valt onder het tuchtrecht.

Wanneer ga je naar de mondhygiënist?

Tijdens een periodieke controle kijkt de tandarts of je gebit en tandvlees nog gezond zijn. Mocht er een probleem aan uw tandvlees aan het licht komen en is uw PPS-score hoger dan 2 kan de tandarts u adviseren naar de mondhygiënist.
A
ls u één of meerdere van de onderstaande symptomen heeft, adviseren wij u om een afspraak te maken bij de mondhygiënist

 • Bloedend tandvlees

 • Gevoelige tanden en/ of kiezen

 • Rood en/ of gezwollen tandvlees

 • Terugtrekkend tandvlees

 • Veel tandsteen en/ of aanslag

 • Slechte adem en/ of een vieze smaak in de mond

 • Tanden of kiezen die los komen te staan

 • Vaak gaatjes

U heeft geen verwijzing van uw tandarts nodig om de mondhygiënist te bezoeken.

Wat doet een mondhygiënist?

Een mondhygiënist richt zich in eerste instantie op preventie. Het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis). Daarnaast voert de mondhygiënist behandelingen uit die gericht zijn op genezing, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Kerntaken

 • Het uitvoeren van een mondonderzoek.
 • Het afnemen van een gezondheidsvragenlijst en er worden vragen gesteld over uw gebit en het tandvlees.
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebit beschermende middelen (bijv. fluoride)
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij tandplak, tandsteen en aanslag worden verwijderd en indien er parodontitis wordt geconstateerd zelfs op de worteloppervlakken van uw tanden/kiezen
 • Uw tandvleesscore PPS-score (tandvleesontsteking/parodontitis) wordt opgemeten. Afhankelijk van de score en indien nodig wordt er een parodontiumstatus gemaakt, hierop wordt nauwkeurig de conditie van uw tandvlees beschreven. Deze parodontiumstatus wordt gebruikt om de conditie van uw tandvlees te blijven evalueren.
 • Het geven van voorlichting en instructies over gebitsverzorging
 • Het geven van voorlichting over tandvleesontsteking en de bijbehorende risico’s
 • Het geven van voorlichting over het ontstaan van gaatjes en het effect van voedingsgewoonten op het gebit

Wat is  een PPS- score

De PPS - score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is. Vanaf 2021 is bij het screenen op ontsteking en verlies van steunweefsel van de tanden en kiezen de DPSI -score vervangen door de PPS -score. De diepte van de tandvleespocket gemeten met een pocketsonde is de basis voor de PPS -score. PPS staat voor Periodiek Parodontaal Screenen.  

PPS-score meten

Om de PPS -score te meten zal er een instrument, een pocketsonde, tussen het tandvlees en de tand in geschoven worden. De ruimte die hier zit wordt pocket genoemd. Op de pocketsonde staat een millimeteraanduiding en daarmee wordt de diepte van de pocket heel nauwkeurig gemeten. Hoe ernstiger de ontsteking, hoe meer het tandvlees los laat van de wortel en hoe dieper de pocket. Als het kaakbot aangetast is is er nog meer aanhechtingsverlies en zal de pocket nog dieper zijn. Bij gezond tandvlees is de pocket 0,5 tot 3 mm diep.

De PPS -score geeft globaal de noodzaak van vervolgstappen aan.

PPS 1

Bij deze score zijn er pockets tot en met 3mm en is het tandvlees voldoende gezond. Er wordt gestreefd naar behandelingen en instructies waarbij deze situatie behouden blijft.

PPS 2

Bij deze score zijn er pockets tot en met 5mm en bevindt de gezondheid van het tandvlees zich op een kantelpunt. Er heeft vaak al enige afbraak van bot plaatsgevonden. Er kan gekozen worden voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, maar het is ook mogelijk om direct uitgebreider onderzoek met een 'parodontiumstatus' te doen en een intensiever (paro-)traject te starten.

PPS 3

PPS 3: Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten (paro-traject).